Jovan Jovanović Zmaj 24.11.

24.11. rođen je 1883. godine Jovan Jovanović Zmaj.

Po zanimanju bio je lekar, a tokom celog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dečijih časopisa.

Bio je jedan od najvećih liričara srpskog romantizma. Najznačajnije zbirke pesama su „Đulići“ i “ Đulići uveoci“, prva o srećnom porodičnom životu, druga o bolu za najmilijima nakon što su mu preminula deca i supruga.

Bio je 1. pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za decu. Od 1880. do smrti izdavao je dečiji list “ Neven “ .

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju nalazi se u Novom Sadu.

Оставите одговор

%d bloggers like this: